Wednesday, April 14, 2010

7-р ангийн “Түүх, Иргэншил” хичээлийн шалгалт / тест/

7-р ангийн “Түүх, Иргэншил” хичээлийн шалгалт / тест/
Вариант “А”
1. 1487 онд Сайн итгэлтын хошууг хэн нээсэн вэ? А.Бартолоему Диаш Б.Х.Колумб В.Васка Да Гама
2. 15-16 зууны үед баруун болон төв европын нийгмийн амьдралд гүнзгий өөрчлөлт гарч,Ромын католик шашинтай зөрчилдөж сүм хийдийг өөрчлөн шинэчлэх шаардлагын дор олон нийнтийн хөдөлгөөн өрнөснийг...................................гэнэ.
3. Стандар ойл,Ройал датч зэрэг нь юуны нэр вэ? А. Газрын нэр Б. Хотын нэр В. Компаний нэр
4. 1914-6-28 нд Сараево хотод Австрийн хаан ширээг залгамжлагч Эрцгерцог Франсу Фердианандыг алсан нь 1-р дайны юу болсон вэ? А.Эхлэл Б.Шалтаг В. Шатгаан
5. 1915 оны Монгол, Орос, Хятад гурван улсын гэрээ хаана болсон бэ?
А. Хиагтад Б. Оросын Улаан-Үүд хотод В. Хятадад
6. Германы Нацист нам юу гэж уриалж байсан бэ?
......................................................................... ..........................................................................
7. НАТО гэж юу гэсэн үг бэ?
А.Умард Атлантын цэргийн эвсэл
Б. Холбоотнуудын эвсэл
В.Энхийг тогтоох байгууллага
8. Д.Рузвельт.Черчилль нарын байгуулсан гэрээг юу гэдэг бэ?
А.Хамтын гэрээ Б. Холбоотны гэрээ В.Атлантын тунхаг
9. Хооронд нь зөв харгалзуул
1.Умард Америк А.Нью-Йорк,Нью-Жерси,Пенсильвиан
2.Төв Америк Б.Жоржи,Мэрилэнд,умард,өмнөд, Каролин
3.Өмнөд Америк В.Нью Гэмпшир Массачсэтс,Вермонт
10. .Дэлхийн 1-р дайнд Төвийн хүчнүүд гэж хэнийг хэлж байсан бэ?
А.Герман-Австри,Унгар Б. Орос-Франц В. Герман-Серби
11. Өрнөдийн орнууд 1920-иод оны үеийг юу гэж нэрлэдэг байсан вэ?
А.Жаазын үе Б. Орчин үе В.Хувьсгалын үе
12. Улс төрийн ашиг хонжоо,эсвэл өшөө авахын тулд гэм буруугүй иргэдийн эсрэг хүчирхийлэл явуулах нь
А.Терроризм Б. Харгис үйл ажиллагаа В. Хүч хэрэглэх явдал
13. НҮБ-аасхүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг хэдэн онд батлан гаргасан бэ?
А.1948 он Б. 1947 он В. 1949 он
14. Версалын гэрээний уриа аль нь вэ? А. Германыг дарах Б. Шударга Вильсон мандтугай В.Энхийг тогтоох
15. АНУ-ын тусгаар тогтнолын тухагийг хэн боловсруулсан бэ?
А.Томас Жефферсон Б.Жорж Вашингтон В.В.Вильсон
16. Хоёр ба түүнээс дээш хүн хоорондоо ямар нэгэн ……………………….. солилцох йл явцыг ………………………….. гэнэ.
17. Үндсэн хуулийг иргэн бүр сахин биелүүлэх, сурагч бүр дүрэмт хувцас өмсөх зэрэг нь нийгмийн харилцааг зохицуулдаг аль хэм хэмжээнд хамрагдах вэ?
А. Ёсзүйн Б. Зан заншлын В. Эрхзүйн
18. Бүх нийтээр заавал дагаж мөрдөхөөр төрөөс батлан гаргасан дээд хүчин чадал бүхий баримт бичгийг……………………………гэнэ.
А. Хууль Б. Тогтоол В. Захирамж
19. Иргэний үндсэн үүргийг ол
А. Хөдөлмөрлөх В. Албан татвар төлөх
Б. Үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх Г. Эрүүл мэндээ хамгаалах
20. Материаллаг бус бүх хохиролыг …………………………………..Хохирол гэнэ.
А. Эд хөрөнгийн Б. Эд хөрөнгийн бус
21. 10 настай ”П” өөрийн болгоомжгүгээс чулуу шидэж “М”- ийн дэлгүүрийн цонхийг хагалав. Иргэн “М”-д ямар хохирол учирсан вэ? А. Бусдын нэр алдар хүндэд учруулсан гэм хор В. Бусдын эд хөрөнгөнд учруулсан гэм хор
Б. Бусдын амь насанд учруулсан гэм хор Г. Орчин тойрондоо учруулсан гэм хор
22. Хүний эрх эрх чөлөөнд халдсан нийгэмд аюултай, хууль зөрчсөн үйлдлүүдийг ……………………. Гэнэ.
А. Гэм хор Б. Гэмт хэрэг В. Гэмт үйлдэл
23. Аль нь цагдаагийн үүрэгт хамааралгүй вэ?
А. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх В. Гэмт этгээдийг эрэн сурвалжлах
Б.Хүн амын амгалан тайван байдлыг хамгаалах Г. Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэх
24. НҮБ-аас “Хүүхдийн эрхийн конвец” –ийг хэзээ баталсан бэ?
А. 1989 Б. 1996 В. 1992 Г. 1948
25. Хүний эрхийн үндсэн зарчмуудыг нэрлэ.
А………………………………………. В. …………………………………………
Б. ……………………………………… Г. …………………………………………..
26. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах Монгол улсын хуулийг хэзээ баталсан бэ?
А.1992 Б.1993 В.1996 Г.1990
27. Сурагчийн эрхэд хамааралгүйг ол.
А. Суралцах нөхцөл бололцоогоор хангуулах В. Сургууль, багшийн үйл ажиллагаатай хобогдох
Б. Багш шавийн хармлцааг хүндэтгэн дээдлэх асуудлаар санал гаргах, шүүмжлэх
Г. Суралцах хугацаа хэлбэрийн талаар санал тавьж
Шийдвэрлүүлэх.
28. Хүмүүс хоорондын ялгаралыг…………………………………ба ……………………………………………………. гэж хоёр ангилдлаг.
29. Аль гэр бүлийг тодорхойлсон тодорхойлолт вэ?
А. Гэр бүл нь нийгмийн анхдагч бүлэг
Б. Гэр бүл нь гэрлалт болон цусан төрлийн холбоо бүхий хамтын хариуцлага хүлээдэг хүмүүсийн нэгдэл юм.
В. Гэр бүл нь нийгмийн үнэт зүйл юм.
Г. Гэр бүл нь эрэгтэй эмэгтэй 2-ын гэрлэлтийн үр дүн юм.
30. Хүн эрүүл аюулгүй орчинд …………………………… эрхтэй.

7-р ангийн “Түүх, Иргэншил” хичээлийн шалгалт / тест/
Анги:…………………………..
Нэр:…………………………..
Вариант “В”
1. Х.Колумбын 2-р аялал хэдэн онд болсон вэ? А.1400 он Б.1510 он В.1493-1496 он
2. Авсолютизм гэдэг нь ...........................................
3. Хар тамхины дайн аль улсын хооронд болсон вэ? А.Хятад-Англи Б. Хятад-Орос В.Франц –Итали
4. Зөвлөлт Орос улс хэдэн онд дэлхийн 1-р дайнаас гарсан бэ? А.1918-03-03 Б.1915-02-12 В.1915-08-23
5. Хэдээс хэдэн оны үеийг хүйтэн дайны үе гэдэг бэ? А. 1945-1950 он Б.1948-1989 он В.1957-1992 он
6. ...........................................нь гар хөдөлмөрөөс механикжсан хөдөлмөрт,мануфактураас фабрик заводын үйлдвэрт шилжсэн үйл явц юм
7. Азийн бар улс аль нь бэ? А.Тайвань,Хонгконг,Монгол Б. Тайвань,Хонгконг,Сингапур В.Сингапур, Хятад,Монгол
8. Дайнд сүйдсэн Европын эдийн засгийг сэргээхийн тул АНУ ямар ажлыг эхлүүлсэн бэ?
А.Хамтран ажиллах зөвлөл байгуулсан
Б.Маршаллын төлөвлөгөө зохиосон
В.Энхийн гэрээ байгуулсан
9. Хооронд нь зөв харгалзуул
1.Умард Америк А.Нью-Йорк,Нью-Жерси,Пенсильвиан
2.Төв Америк Б.Жоржи,Мэрилэнд,умард,өмнөд, Каролин
3.Өмнөд Америк В.Нью Гэмпшир Массачсэтс,Вермонт
10. .Дэлхийн 1-р дайн хэдэн онд дууссан бэ? А.1917-11-11 Б.1918-10-22 В.1918-11-11
11. Сайн хөршийн бодлогыг хэн явуулсан бэ? А.Сталин Б.Д.Рузвельт В. Черчилль
12. Сансрын эрин үе хэдэн оноос эхэлсэн вэ? А.1961 он Б.1965 он В.1980 он
13. Аж үйлдвээрийн хувьсгалын онцлог
А.Гар хөдөлмөрөөс механикжсан хөдөлмөрт шилжсэн
Б.Эдийн засгийн хямрал үүссэн
В.Хөлсний ажилчин пролетари үүссэн
14. Нэдсэн үндэстэний байгууллага хэдэн онд байгуулагдсан бэ?
А. Дэлхийн 1-р дайны дараа
Б. 1925 онд
В.Дэлхийн 2-р дайны дараа
15. Ариун Елена аралд хэнийг бүх насаар нь цөлсөн бэ? А.В.Вильсоныг Б.Наполеоныг В.Б.Артурыг
16. Хүмүүсийн харилцааг бичмэл ба ……………………………………… гэсэн үндсэн хоёр хуулиар зохицуулдаг.
17. Тухайн үйлдэл үйл ажиллагааг хийх боломжийг хасах ба хязгаарлах тухай ойлголтыг хуулийн аль заалтанд тусгадаг вэ.
А. Тогтоосон хэм хэмжээ Б. Зөвшөөрсөн хэм хэмжээ В. Хориглосон хэм хэмжээ
18.” Төр нь нийтийн болон хивийн өмчийн аливаа хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрчөмчлөгчийн эрхийг хуулиар хамгаална” гэсэн нь хуулийн аль үүрэгт хамаарах вэ?
А. Хүмүүсийг харилцаанд шударга ёсыг тогтоох В. Шударга өрсөлдөөнийг дэмжиж, ЭЗ-ийн өсөлтийг хангах
Б. Хүрээлэн буй орчныг хамгаална Г. Хүмүүсийн амар амгалан байдлыг хамгаална.
19. Эрүүл мэндээ хамгаалах нь таны ямар үүрэгт хамаарах вэ?.
А. Үндсэн үүрэг В. Албан үүрэг
Б. Журамт үүрэг Г. Албан бус үүрэг
20. Хэн нэгний буруутай үйлдлийн улмаас бусдын нэр төр, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, ……………………………., сэтгэл санаанд учруулсан хохиролыг ………………………….гэнэ.
21. Бага насны хүүхэд бусдад ямар нэгэн гэм хор учруулбал түүний хохирлыг хэн барагдуулах вэ?
А. Хүүхэд өөрөө Б. Эцэг эх асран хамгаалагч В. Хохиролыг барагдуулах шаардлагаггүй
22. Гэмт хэргийн шинжид хамааралгүйг ол.
А. Нийгэмд аюултай В. Ямар нэгэн хор уршиггүй
Б. Хууль зөрчсөн Г. Гэм буруутай нь тогтоогдсон.
23. Аль нь цагдаагийн зарчимд хамаарах вэ?
А. Хуульд заасны дагуу хүмүүсийн биед болон тээврийн хэрэгсэлд үзлэг хийх
Б. Хууль дээдлэх
В. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх.
Г. Гэмт этгээдийг барих, хорих
24. Хүний эрх гэж юу вэ?
А. Хэн нэгнээс бидэнд өгсөн бэлэг В. Бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим.
Б. Хүнд төрсөн цагаас нь эхлэн оршдог жам ёсны зүйл
25. Хүүхдийн үндсэн эрхүүдийг нэрлэ.
А………………………………………. В. ………………………………………
Б……………………………………….. Г. ……………………………………….
26. НҮБ-аас Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг хэзээ баталсан бэ?
А.1989 Б. 1996 В. 1992 Г. 1948
27. “”Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай” Монгол улсын хуулийг хэзээ баталсан бэ?
А. 1996 Б. 1997 В. 1992 Г. 1993
28. нийгмийн бүлгүүдийг …………………………… ба ……………………………………..бүлэг гэж 2 ангилдаг.
29. Эрүүл мэндээ хамгаалах нь доорх ойлголтуудын алинд нь хамаарах вэ?
А. Иргэний эрх Б. Иргэний үндсэн үүрэг В. Иргэний журамт үүрэг.

30. Гэр бүлийн үүрэгт хамааралгүйг ол.
А. Гэр бүлийн гишүүдийг аливаа халдлагаас хамгаалах
Б. Хүүхдийнхээ ирээдүйн сайн сайхны төлөө боловсролыг хүчээр олгох
В. Хүн амын өсөлтийг хангах
Г. Гэр бүлийн гишүүдийн харилцан хүндэтгэлийг бий болгох


Тестийн түлхүүр
“А” вариант “В” вариант
1- А 1-В
2-Реформаци 2-Тэгш бус байдал
3-В 3- А
4-Б 4- А
5-А 5- Б
6-Өнөөдөр Герман манайх, маргааш дэлхий манайх 6- Аж үйлдвэржилт
7-А 7- Б
8-В 8-Б
9- 1в, 2а, 3б 9- 1б, 2в, 3а
10-А 10-В
11-А 11-Б
12-А 12-А
13-А 13-А
14-Б 14-В
15-А 15-Б
16- Мэдээлэл , харилцаа 16- Бичигдээгүй
17-В 17- В
18-А 18- В
19-В 19- Б
20-Б 20-Амь нас, гэм хор
21-В 21-Б
22-Б 22- В
23-Г 23- Б
24-А 24- Б
25-Түгээмэл, салшгүй , хуваагдашгүй, тэгш 25- Хамгаалах, хагжих, амьдрах, нийгмийн амьдралд оролцох
26-В 26- Г
27-Б 27-Б
28-Төрөлхийн ,төрөлхийн бус 28-Албан, албан бус
29-Б 29- В
30-Амьдрах 30- Б

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete